Twentekanaal realtime

Op deze pagina vind je actuele informatie over de watertemperatuur tussen de sluizen bij Wiene (Delden hoog/laag) en de sluis bij de Waarbeek. Ook de luchttemperatuur wordt hier weergegeven. Deze informatie kan je helpen om een goede veiligheidsinschatting te maken. 

Watertemperatuur

Actuele watertemperatuur in het Twentekanaal, gemeten aan de Hengelose zijde van de sluis bij Delden. 

Informatie over de effecten van te water raken en hoe te handelen wanneer dit voorkomt, kun je lezen in de folder van de KNRM. Voorkomen en bestrijden van onderkoeling in de watersport .

Luchttemperatuur

In de onverwarmde botenloods wordt, uit de wind, de luchttemperatuur gemeten. Kijk goed naar de datum en tijd van de laatste meting om zeker te zijn dat de meting actueel is.

Middels de trendgrafiek is een inschatting te maken wanneer de temperatuur boven of onder bepaalde grenzen gaat komen.

Huidige temperatuur

thermometer